Nowości, porady i inspiracje ze świata płytek

Patodeweloperka w Polsce. Analiza i refleksje na podstawie książki Łukasza Drozdy „Dziury w ziemi”

W Polsce, kwestia mieszkalnictwa stała się jednym z najważniejszych problemów społecznych ostatnich lat. Brak dostępu do przystępnych cenowo i odpowiednich jakościowo mieszkań dotyka szerokie warstwy społeczeństwa, a sytuacja ta jest w dużej mierze rezultatem działalności deweloperów, która często nosi znamiona patologii. W swojej najnowszej książce „Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce”, urbanista i politolog Łukasz Drozda dogłębnie analizuje to zjawisko, starając się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące rynku nieruchomości w Polsce.

Czym jest patodeweloperka?

Patodeweloperka to termin, który stał się synonimem dla wielu problemów związanych z nowoczesnym budownictwem mieszkaniowym w Polsce. Obejmuje on szereg negatywnych praktyk deweloperskich, które wpływają na jakość życia mieszkańców nowo powstałych osiedli. Wśród najczęściej wymienianych problemów znajdują się:

  1. Małe metraże mieszkań - W pogoni za maksymalizacją zysków, deweloperzy często projektują mieszkania o absurdalnie małych powierzchniach. Mikroapartamenty, które nie spełniają podstawowych standardów mieszkaniowych, stają się normą.

  2. Niska jakość wykonania - Często nowo wybudowane budynki charakteryzują się niską jakością użytych materiałów oraz niedbałym wykonaniem, co prowadzi do szybkiego zużycia i konieczności kosztownych remontów.

  3. Brak infrastruktury społecznej - Nowe osiedla powstają bez odpowiedniego zaplecza w postaci szkół, przedszkoli, przychodni czy parków, co znacząco obniża komfort życia ich mieszkańców.

  4. Grodzenie osiedli - Powszechną praktyką stało się grodzenie nowych osiedli, co tworzy podziały społeczne i utrudnia integrację mieszkańców.

  5. Niszczenie przyrody i zabytków - W pogoni za zyskiem, deweloperzy często ignorują kwestie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, co prowadzi do niszczenia cennych przyrodniczo terenów oraz zabytkowych budynków.

  6. Dziką reprywatyzację - Proces odzyskiwania nieruchomości przez dawnych właścicieli lub ich spadkobierców, często przeprowadzany w sposób niejasny i budzący kontrowersje, prowadzi do niepewności prawnej i destabilizacji rynku mieszkaniowego.

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości

Łukasz Drozda w swojej książce przeprowadza wszechstronną analizę rynku nieruchomości, rozmawiając z ekspertami i przedstawicielami różnych środowisk związanych z branżą budowlaną. Na podstawie tych rozmów oraz własnych badań, kreśli ponury obraz współczesnej polskiej urbanizacji.

Wielkie miasta

W miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, problemy związane z patodeweloperką są szczególnie widoczne. Wysokie ceny mieszkań, które nie idą w parze z jakością, sprawiają, że dla wielu osób zakup własnego lokum staje się nieosiągalnym marzeniem. Deweloperzy, napędzani chęcią zysku, często ignorują potrzeby lokalnych społeczności, a władze miejskie, nieposiadające skutecznych narzędzi regulacyjnych, nie są w stanie temu przeciwdziałać.

Mniejsze miejscowości

W mniejszych miastach, takich jak Siewierz czy Żory, sytuacja jest nieco inna, choć nie mniej problematyczna. Tutaj również brakuje przemyślanej polityki mieszkaniowej, a deweloperzy, korzystając z mniejszej kontroli, realizują projekty, które nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom mieszkańców. Problemy te często prowadzą do depopulacji i degradacji przestrzeni miejskiej.

Patodeweloperka, a przyszłość

Jednym z najważniejszych wniosków, jakie płyną z książki Drozdy, jest konieczność wprowadzenia zmian systemowych. Bez przemyślanej polityki mieszkaniowej, która będzie uwzględniać potrzeby wszystkich grup społecznych, sytuacja na rynku nieruchomości będzie się tylko pogarszać. Wymaga to zaangażowania zarówno ze strony rządu, jak i władz lokalnych oraz samych deweloperów, którzy muszą zrozumieć, że krótkoterminowy zysk nie może być osiągany kosztem długoterminowej jakości życia mieszkańców.

Książka „Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce” Łukasza Drozdy to ważny głos w debacie na temat problemów mieszkaniowych w Polsce. Autor, poprzez szczegółową analizę i liczne przykłady, pokazuje, jak wiele jeszcze trzeba zrobić, aby polski rynek nieruchomości mógł służyć swoim mieszkańcom w sposób zrównoważony i sprawiedliwy. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego tak trudno jest znaleźć odpowiednie mieszkanie w naszym kraju i co można zrobić, aby to zmienić.

O książce „Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce”

Seria wydawnicza: Poza serią

Projekt okładki: Agnieszka Pasierska

Data publikacji: 15 lutego 2023

Okładka twarda

Wymiary: 133 mm × 215 mm

Liczba stron: 224

Cena okładkowa: 46,90 zł

Leave a comment